Village People wil actief zijn in voorlichting, maar geeft zelf geen voorlichting op scholen of in kerken. We kunnen daar wel andere professionals voor benaderen. Zo zijn er bijvoorbeeld voorlichters van het COC, opgeleide ervaringsdeskundigen, die vanuit de regionale COC’s gastlessen geven op basisscholen, het voortgezet onderwijs en mbo’s in Nederland. Zij hebben diverse methodes in huis en kunnen voorlichting op maat verzorgen. Voor veel scholieren betekent de voorlichting misschien wel het eerste contact met iemand die openlijk LBGTI is. Er wordt in voorlichting gesproken over vooroordelen, pesten, schelden, coming out-verhalen, wetgeving, maatschappij, religie en cultuur.

Voorlichting laat leerlingen zelfstandig over homoseksualiteit nadenken en hen informeren over seksuele diversiteit draagt bij aan de eigen seksuele ontwikkeling. We kijken naar actuele thema’s en maken die bespreekbaar, leggen contacten en brengen (andere) partijen bij elkaar. Village People geeft geen voorlichting op scholen of in kerken, maar kent professionals die daarvoor benaderen en ingezet kunnen worden.